HemOm OssInformationKontaktMin Sida
Lars Isaksson Höglandetstandvård AB
Tandvård för alla
InformationEN TANDLÄKARE FÖR ALLA

Tandvård för alla på hög nivå

VIKTIGT ATT VETA VID BESÖK

I vår behandlingssituation är det mycket
viktigt att en uppdaterad och aktuell
patientberättelse föreligger,
en sk. anamnes. I den ingår bla. frågor
gällande medicinering och allergier,
allt för att undvika eventuella
komplikationer i behandlingen.


  Alla dentala material är "främmande" material

Vi har information om allt material i vår
materialtekniska produktspecifikation i vår reception


Vi arbetar med miljökassifierade och godkända material.

Dentala plastmaterial
Helkeramiska material
Keramiska material med kärna av titan eller wirobond
Traditionella plastmaterial för hel eller delproteser

Här nedan finner du länkar            
Försäkringskassan                   Sjukvården

StartsidaHemOm OssInformationKontaktMin Sida